Mẹo Vặt - Top Việt Review

Mẹo Vặt

Mẹo nghĩa là cách xử lý, ứng phó một cách khôn ngoan, thông minh được nghĩ ra trong một hoàn cảnh nhất định để giải quyết một việc khó. Mẹo vặt xuất phát từ dân gian, là quá trình đúc kết kinh nghiệm sống mà ông cha ta để lại và được truyền miệng từ đời này sang đời khác.

Back to top button