Sưu Tầm - Top Việt Review

Sưu Tầm

Hành động sưu tầm chỉ sự thu nhặt, góp nhặt hay tìm kiếm để làm của riêng những thứ được cho là sở thích hay sự yêu thích một vật nào đó. Người ta có thể sưu tầm tem, giày, đĩa phim hay thậm chí là những món đồ xa xỉ quý hiếm trên thế giới, được xem là bản được sản xuất giới hạn.

Back to top button