Hướng Dẫn Sử Dụng - Top Việt Review

Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn có nghĩa là Chỉ bảo, dắt dẫn cho biết phương hướng, cách thức tiến hành một hoạt động nào đó. Hướng dẫn khách du lịch tham quan thành phố. Sự hướng dẫn của thầy giáo. Sách hướng dẫn kĩ thuật.

Back to top button