Review Ẩm Thực - Top Việt Review

Review Ẩm Thực

Ẩm thực là một từ Hán Việt có nghĩa là ăn uống. Ẩm thực là một hệ thống đặc biệt về quan điểm truyền thống và thực hành nấu ăn, nghệ thuật bếp núc, nghệ thuật chế biến thức ăn, thường gắn liền với một nền văn hóa cụ thể.

Back to top button