Review Ứng Dụng - Top Việt Review

Review Ứng Dụng

Ứng dụng (applications) là một loại phần mềm cho phép bạn thực hiện các tác vụ cụ thể. Các ứng dụng cho máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay đôi khi được gọi là ứng dụng máy tính để bàn, trong khi những ứng dụng dành cho thiết bị di động được gọi là ứng dụng di động.

Back to top button